Puttara er et friluftsområde mellom Holt og Digerudlia sør i Kongsvinger. Stedet ligger nært sentrum, og ble brukt til idrettsaktiviteter og rekreasjon allerede i 1925. Ingen har til nå klart å finne ut hvor det litt rare navnet "Puttara" stammer fra, men mange mener det har med terrenget å gjøre (putt=kolle). Mest kjent er imidlertid hoppbakkene i Puttara. På 50- og 60-tallet var det et stort hoppmiljø med mye konkurranseaktivitet,- særlig etter at bakkene fikk flomlys i 1955. Bakkerekorden i den store bakken er på 29,5 meter! Etter glansperioden, ble Puttara etter hvert gjengrodd og lite brukt.

Leie lavvoen i Puttara?

 

 

Takket være et initiativ i 2000 fra de som brukte Puttara i barndommen, framstår området på nytt som attraktivt for barn, unge og voksen i nærmiljøet!

I 2008 har både Puttarastien, som går mellom Lia og Holt, blitt utbedret og oppgradert. Den brøytes hele vinteren og har lys.

I tillegg ble den gamle ærverdige hoppbakken revet i 2008, da den var i så dårlig forfatning at den utgjorde en sikkerhetsrisiko for lek i området. Vi beklager at verken kommunen eller vi hadde økonomisk mulighet til å sette den i stand. Men den lille bakken kan det fortsatt hoppes i!

Les mer om oss og friluftsområdet Puttara på disse sidene!


Puttaras Venner Aktiviteter Videre planer Medlem