TEGN DEG SOM MEDLEM AV PUTTARAS VENNER!

Personlig medlem kr. 250,-
Familiemedlemskap kr. 350,-
Juridisk medlemsskap kr. 700,-
(lag/bedrifter eller lignende)

Disse satsene ble vedtatt av årsmøtet 2021.

 

KONTONUMMER 1822.06.03144
 

 

 
Puttaras Venner Aktiviteter Videre planer Medlem Tilbake til Hovedsiden