VIDERE PLANER FOR PUTTARA

Puttaras Venner jobber nå med en femårsplan (2021-2026) for å oppgradere området, i samarbeid med Kongsvinger kommune. Sommeren 2021 ble store deler av skogen fjernet, for å åpne opp mer. Videre oppgradering fortsetter sommeren 2022. Meld deg gjerne til dugnader!

Siden oppstarten i 2000, i et område som var fullstendig gjengrodd, har vi fått på plass ganske mye. Dette er takket være tilskudd fra tippemidlene, lokale sponsorer, medlemskontingenter og ikke minst en uvurderlig innsats fra mange frivillige!

VI TAKKER ALLE SOM HAR VÆRT MED PÅ Å SKAPE ET FLOTT OMRÅDE FOR BARN OG UNGE I KONGSVINGER!

Framover vil det også være viktig å vedlikeholde anlegget regelmessig, så styret blir nok ikke arbeidsledig med det første!

Vi trenger fortsatt økonomisk støtte for å fullføre pågående prosjekter, samt vedlikeholde anlegget.

STØTT ARBEID FOR BARN OG UNGE I BYEN!

BLI MEDLEM NÅ!

Vi har de siste årene hatt endel hærverk på anlegget, dessverre, noe som er kostbart å reparere. Vi ber derfor om at alle som bruker Puttara sier fra dersom det oppdages hærverk i området, slik at dette kan meldes politiet.

 

Puttaras Venner Aktiviteter Videre planer Medlem Tilbake til Hovedsiden